Framtidsfullmakt

Hva er en framtidsfullmakt? I Norge er det slik at fra vi er født og fram til vi fyller 18 år har vi ikke full rettslig handleevne. I første rekke er det våre foreldre som er vår verge og skal ta viktige beslutninger for oss, men også overformynderiet har en rolle. Men mange av oss havner i en situasjon en eller annen gang i livet at vi mister denne rettslige handleevnen. Vi kan på grunn av skade eller sykdom miste vår evne til å ta vare på oss sjøl. I voksen alder er demens ofte en slik årsak. Da vil overformynderiet oppnevne en verge som skal sørge for å ivareta våre interesser både personlig og i økonomiske forhold. Og her kommer FRAMTIDSFULLMAKT inn. Dersom du ønsker at en person som du har tillit til, skal være din "verge" dersom en slik situasjon oppstår, kan du opprette en framtidsfullmakt.

Ting du bør tenke på da er :

Hva er en framtidsfullmakt?

Bør DU lage en fremtidsfullmakt? I så fall hvorfor?

Hva er det viktigste du bør tenke på når du/dere skal lage en fremtidsfullmakt?

Hvem bør/kan være din fullmektig?

Hva kan du gi fullmakt om? 

Når trer en fremtidsfullmakt ikraft?

Hvordan oppbevarer, registrerer du en fullmakt?

 

https://www.statsforvalteren.no/nn/portal/verjemal/framtidsfullmakt/