Vil du få pensjon til leve med?

fra et av mine presentasjonsforedrag om pensjon

Pensjonen skal erstatte lønnen din. Alle vet at det blir mindre i” lønningsposen” hver måned, men hvor mye blir det?

Ny folketrygd, ny tjenestepensjonslov og ny offentlig Tjenestepensjon gir deg flere valg og nye muligheter. Men du må skaffe deg oversikten, og sørge for at du vet hva du vil motta i pensjon.

Hvordan blir det å være "godt voksen"? Hva tenker du om arv og testament? Og har du tenkt på om du skal lage en framtidsfullmakt? 

Jeg har tenkt på det, fordi jeg som rådgiver møtte mange som hadde tanker og spørsmål om tema, og hvilke løsninger som man bør vurdere. 

For først når du vet det. Fordi du har skaffet deg kunnskap kan du bestemme deg for hva du vil gjøre. Valgmulighetene er mange.

Den nye folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene er blitt endret og er mer fleksible enn før. Du kan du gjøre valg som passer for deg.

I arveloven er endringen mindre, mens samlivsformene er mer ulike. Men bruk av testament og framtidsfullmakter gir gode muligheter for å gjøre gode valg og beslutninger om hvem som kan hjelpe deg når du ikke lenger har evne til å bestemme sjøl.  

I samarbeid med blant annet Delta arrangerer jeg kurs for tillitsvalgte og medlemmer i YS-forbund. Målet er at både tillitsvalgte og medlemmer skal få god kunnskap om hvordan Folketrygden, AFP og Tjenestepensjonen er bygget opp samt andre privatrettslige tema.

Hvordan ulike ting som lønn, hvor lenge du står i arbeid, når du starter å ta ut pensjon, påvirker din «lønn» som pensjonist.

Og ikke minst hvilke tjenestepensjonsordninger som gir hva slags pensjon.

Under overskriften "beste pensjonstips" vil jeg forsøke på en enkel måte å gi noen gode råd om hva du bør være oppmerksom på, hva du bør sette deg godt inn i, for å få god råd som pensjonist.

Under fanen folketrygd tar jeg opp noen av tema som jeg vektlegger i kurset. Under tema AFP vil jeg gi info om AFP i både Privat og offentlig sektor. I tillegg tas opp tema knyttet til offentlig og privat Tjenestepensjon under fanen Tjenestepensjon.

Under fanen "nytt om pensjon" viser jeg til nyttige nyheter i og omkring tema.

Og en nye fane " arv, testament og framtidsfullmakt" tar jeg opp spørsmål og problemstillinger til ettertanke.