Oversikt - Tur til Lofoten 2016

MAI 2016 Dato
Hoven - på Gimsøy. 0 0 16. mai, 2016
Tur til Kvalvika 0 0 16. mai, 2016
Codstock festival Henningsvær 0 0 15. mai, 2016
Svolvær - utgangspunkt for flere turer 0 0 15. mai, 2016