Han satt vist i ro ett øyeblikk til. Her er det Kvalnes vi ser i bakgrunnen