Tilbakeblikk på skåret vi gikk gjennom på vei over til Kvalvika